احباط صدقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز آیات قرآن کریم بر می آید که دو عامل سبب از بین رفتن و حبط عمل صدقه می گردد؛ یکى منت و دیگرى آزار است که بعد از عمل صدقه ، عمل و اثر آن را نابود می کنند.


منت گذاری

[ویرایش]

منت گذاردن در پی صدقه دادن موجب حبط آن می شود. «یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ...»«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بخششهای خود را با منت ... باطل نسازید!. ..»

آزاررسانی

[ویرایش]

اذیت و آزار بعد از صدقه دادن موجب حبط آن عمل می گردد. «یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی...»«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بخششهای خود را با منت و آزار ، باطل نسازید!. ..» اعمال ریاکارانه و انفاقهاى آمیخته با منت و آزار که از دلهاى سخت و قساوتمند سرچشمه مى گیرد؛ صاحبانش هیچ بهره اى از آن نمیبرند و تمام زحماتشان بر باد میرود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۶۴.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۳۸۹.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۶۴.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۲۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۲۸۹، برگرفته از مقاله «احباط صدقه».    


رده‌های این صفحه : حبط عمل | صدقه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار