احتجاج نمرود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنمرود بن كوشِ بن کنعان بن حام بن نوح، پادشاه بابل بود نمرود با حضرت ابراهیم علیه‌السلام احتجاج هایی داشت.در این مقاله آیات مرتبط با احتجاج نمرود با حضرت ابراهیم علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


احتجاج درباره ربوبیت خداوند

[ویرایش]

احتجاج نمرود با ابراهیم علیه‌السلام، درباره ربوبیّت خدا:
ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاته اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحى ويميت قال أنا أحى وأميت قال إبرهيم‌فإنّ اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الّذى كفر .... در روايتى از امام صادق علیه‌السلام، نام شخصِ احتجاج‌كننده، نمرود ذكر شده است.

احتجاج در قدرت زنده كردن و ميراندن

[ویرایش]

ادّعاى نمرود به داشتن قدرت زنده کردن و ميراندن در احتجاج با ابراهيم علیه‌السلام:
ألم تر إلى الّذى حاجّ إبرهيم فى ربّه أن ءاته اللّه الملك إذ قال إبرهيم ربّى الّذى يحى ويميت قال أنا أحى و أميت ....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۱۶۳.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۱، ص۱۴۳.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۵۸.    
۴. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نور الثقلین، ج۵، ص۷۲۰.    
۵. حسینی بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۵۲۸.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۵۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۲۳، برگرفته از مقاله «احتجاج نمرود».    


رده‌های این صفحه : احتجاج | موضوعات قرآنی | نمرود
جعبه ابزار