احترام ابراهیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبا توجه به جایگاه بلند حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان بت شکن و موحد بزرگ تاریخ بشریت، همواره از ایشان با تکریم و احترام یاد شده است.


نکوداشت حضرت ابراهیم

[ویرایش]

۱. ابراهیم علیه‌السّلام شخصیتی ممتاز و مورد احترام میان اهل کتاب : یـاهل الکتـب لم تحآجون فی ابرهیم ومآ انزلت التوریة والانجیل الا من بعده افلاتعقلون ... ما کان ابرهیم یهودیا ولا نصرانیا ولـکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین.با توجه به این که هر یک از یهود و نصارا ، خود را منتسب به ابراهیم علیه‌السّلام می‌کردند نشان دهنده موقعیت و احترام حضرت، میان آنان است.
۲. احترام ابراهیم علیه‌السّلام به عمویش آزر در عین بی احترامی وی: واذکر فی الکتـب ابرهیم... اذ قال لابیه... یـابت انی قد جآءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صرطا سویا یـابت لاتعبد الشیطـن... یـابت... قال اراغب انت عن ءالهتی یـابرهیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا قال سلـم علیک..
۳. سلام و احترام ملائکه به ابراهیم علیه‌السّلام : ولقد جآءت رسلنآ ابرهیم بالبشری قالوا سلـما قال سلـم فما لبث ان جآء بعجل حنیذ.
ونبئهم عن ضیف ابرهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلـما... .
هل‌اتـیک حدیث ضیف ابرهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلـما قال سلـم قوم منکرون.
۴. ابراهیم علیه‌السّلام مورد تکریم خداوند : سلـم علی ابرهیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۶۵.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۶۷.    
۳. مریم/سوره۱۹، آیه۴۱.    
۴. مریم/سوره۱۹، آیه۴۲.    
۵. مریم/سوره۱۹، آیه۴۳.    
۶. مریم/سوره۱۹، آیه۴۴.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۴۵.    
۸. مریم/سوره۱۹، آیه۴۶.    
۹. مریم/سوره۱۹، آیه۴۷.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۱۱. حجر/سوره۱۵، آیه۵۱.    
۱۲. حجر/سوره۱۵، آیه۵۲.    
۱۳. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۴.    
۱۴. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۵.    
۱۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۴، رگرفته از مقاله «احترام ابراهیم».    


رده‌های این صفحه : احترام | حضرت ابراهیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار