احترام اصحاب کهف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنای معبد اصحاب کهف ، نشانه احترام به اصحاب کهف می باشد.


تکریم اصحاب کهف

[ویرایش]

کوشش کاشفان غار اصحاب کهف ، برای احداث بنای یادبود بر روی آن، به منظور بزرگداشت آنان بوده است: وکذلک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ریب فیهآ اذ یتنـزعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیـنا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۲۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۵، برگرفته از مقاله «احترام اصحاب کهف».    


رده‌های این صفحه : احترام | اصحاب کهف | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار