احترام حاجیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاجیان در دوران جاهلیت قبل و بعد از اسلام از احترام خاصی برخوردار می باشند.


احترام به حجاج بیت الله

[ویرایش]

۱. مؤمنان ، موظف به رعایت حرمت زائران خانه خدا هستند: یـایها الذین ءامنوا لاتحلوا شعـئر الله و لا الشهر الحرام و لا الهدی ولاالقلـئد و لا ءامین البیت الحرام... .
۲. احترام حاجیان ، در دوران جاهلیت : اجعلتم سقایة الحآج وعمارة المسجد الحرام کمن ءامن بالله والیوم الاخر... .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۱۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۷، برگرفته از مقاله «احترام حاجیان».    


رده‌های این صفحه : احترام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار