احترام ماه‌های حرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افماه‌های حرام ماه‌هایی مخصوص در طول سال ، هستند که از حرمت و احترام برخوردار می باشند.


ماه‌های حرام

[ویرایش]

ماه‌های حرام ماههائى هستند که جنگ مطلقا در آن ممنوع است. الشهر الحرام بالشهر الحرام... .ماه‌های حرام عبارتند از: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب که جنگ در آن‌ها ممنوع است.

حرمت ماه‌های حرام در جاهلیت

[ویرایش]

یسـلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام... .
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتـب الله یوم خلق السمـوت والارض منهآ اربعة حرم ذلک الدین القیم فلاتظـلموا فیهن انفسکم... • انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطـوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله.... (نسى ء) بر وزن (کثیر) از ماده (نساء) به معنى تاخیر انداختن است (و خود این کلمه مى تواند اسم مصدر یا مصدر باشد) و به داد و ستدهائى که پرداخت پول آن به تاخیر مى افتد (نسیه) گفته مى شود. در زمان جاهلیت عرب گاهى یکى از ماههاى حرام را تاخیر مى انداختند یعنى مثلا به جاى ماه محرم ماه صفر را انتخاب مى کردند و تشریفات آن بدین گونه بود که یکى از سران قبیله (بنی کنانة) در مراسم حج در سرزمین (منی) در یک اجتماع نسبتا بزرگ پس از تقاضاى مردم این جمله را بر زبان جارى مى کرد و مى گفت : (من ماه محرم را امسال به تاخیر انداختم و ماه صفر را به جاى آن انتخاب کردم )!

حرمت ماه‌های حرام بعد از اسلام

[ویرایش]

یسـلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله وکفر به... . بنابراین آیه ، اسلام سنتى را که از زمانهاى قدیم و اعصار انبیاى پیشین در میان عرب در مورد تحریم پیکار در ماههاى حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) وجود داشته با قاطعیت امضا مى کند.
یـایها الذین ءامنوا لاتحلوا شعـئر الله ولاالشهر الحرام... .
جعل الله الکعبة البیت الحرام قیـما للناس والشهر الحرام والهدی والقلـئد ذلک... .
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین... .مقصود از «اشهر حرم» بنا بر یک احتمال همان ماههای حرام معروف می‌باشد.
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتـب الله یوم خلق السمـوت والارض منهآ اربعة حرم ذلک الدین القیم فلاتظـلموا فیهن انفسکم... • انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطـوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله... .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۹۰.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیا، ج۲، ص۳۲.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۳۶.    
۶. توبه/سوره۹، آیه۳۷.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۰۹.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.    
۹. مائده/سوره۵، آیه۲.    
۱۰. مائده/سوره۵، آیه۹۷.    
۱۱. توبه/سوره۹، آیه۵.    
۱۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۵، ص۱۵.    
۱۳. توبه/سوره۹، آیه۳۶.    
۱۴. توبه/سوره۹، آیه۳۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۳۹، برگرفته از مقاله «احترام ماه‌های حرام».    


رده‌های این صفحه : احترام | ماه های حرام | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار