احتضار مشرکان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشرکان در حال احتضار خواست بازگشت به زندگانی دنیا را دارند، اما درخواست شان رد می شود.


بازگشت به دنیا

[ویرایش]

۱. درخواست مشرکان برای بازگشت به زندگانی دنیا، هنگام فرارسیدن مرگشان : عــلم الغیب والشهـده فتعــلی عما یشرکون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون.
۲. رد درخواست مشرکان برای بازگشت به زندگانی دنیا، هنگام فرارسیدن مرگشان: عــلم الغیب والشهـده فتعــلی عما یشرکون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صــلحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۹۲.    
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۹۹.    
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۹۲.    
۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۹۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «احتضار مشرکان».    


رده‌های این صفحه : احتضار | شرک | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار