احتضار گناه کاران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوبه گناه کاران در حال احتضار اثری ندارد.


بی اثر بودن توبه

[ویرایش]

بی اثر بودن توبه گناه کاران، هنگام احتضار و قطعی شدن مرگ آنان:
۱. ولیست التوبه للذین یعملون السیـات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الــن...
۲. وجـوزنا ببنی اسرءیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال ءامنت انه لا الـه الا الذی ءامنت به بنوا اسرءیل... ءالــن وقد عصیت قبل...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۸.    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۹۰.    
۳. یونس/سوره۱۰، آیه۹۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۵۳، برگرفته از مقاله «احتضار گناه کاران».    


رده‌های این صفحه : احتضار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار