احتیاط در توصلیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحتیاط در توصلیات یعنی احتیاط در امور توصّلی است.


منظور از احتیاط در توصلیات

[ویرایش]

احتیاط در توصلیات، مقابل احتیاط در تعبدیات می‌باشد و آن، احتیاط در اموری است که قصد قربت در آن‌ها معتبر نیست، مانند این‌که مکلف می‌داند یکی از دو لباس او نجس شده است و با این‌که می‌تواند تحقیق کند و واقع را به دست آورد، این کار را نمی‌کند و هر دو لباس را تطهیر می‌نماید.

حسن احتیاط در توصلیات

[ویرایش]

در حسن احتیاط در نظر شارع و عقل، فی الجمله شکی نیست و هر چند درباره حسن احتیاط بین تعبدیات و توصلیات، تفصیل‌هایی وجود دارد، ولی برخی مثل مرحوم «آخوند»، احتیاط را مطلقا حسن می‌شمارند.

ترتب ثواب در توصلیات

[ویرایش]

بحث مربوط به ترتب ثواب در توصلیات همان است که در احتیاط در تعبدیات آورده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احتیاط در تعبدیات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۰، برگرفته از مقاله «احتیاط در توصلیات».    


رده‌های این صفحه : احتیاط
جعبه ابزار