احتیاط صغیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحتیاط صغیر، مقابل احتیاط کبیر می‌باشد و به معنای احتیاط در اطراف علم اجمالی صغیر می‌باشد.


منظور از احتیاط صغیر

[ویرایش]

علم اجمالی، به علم اجمالی اکبر، کبیر و صغیر تقسیم می‌گردد:
۱. دایره علم اجمالی اکبر، تکالیف الزامی مظنون، مشکوک و موهوم را در بر می‌گیرد، چه این تکالیف در میان امارات ظنی موجود در کتاب‌های معتبر باشد و چه در غیر آن؛
۲. دایره علم اجمالی کبیر، تکالیف الزامی مظنونِ موجود در امارات ظنی کتاب‌های معتبر و غیر معتبر را در بر می‌گیرد؛
۳. دایره علم اجمالی صغیر، فقط تکالیف الزامی مظنونِ موجود در کتاب‌های معتبر را در بر می‌گیرد. بنابراین،احتیاط در عمل به تکالیف الزامی موجود در کتاب‌های معتبر را احتیاط صغیر می‌نامند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۴، ص۶۳۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۰، برگرفته از مقاله «احتیاط صغیر».    


رده‌های این صفحه : احتیاط
جعبه ابزار