احجار المراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَحجار المِراء مکانی در مکه است.


وقایع اَحجار المِراء

[ویرایش]

در حدیث آمده است که پیامبر در این محل جبرئیل را دیدار کرد.

نقل دیگر در مورد مکان اَحجار المِراء

[ویرایش]

به نقل دیگر، اَحجار المِراء در قبا –از توابع مدینه- قرار دارد.
[۱] فصل‌نامه میقات حج، ش۳۶، ص۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصل‌نامه میقات حج، ش۳۶، ص۱۱۲.


منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۸۶.


جعبه ابزار