احسان الیاس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحسان الیاس علیه‌السّلام موجب برخورداری وی از پاداش و نام نیک است.


نیکوکاری الیاس

[ویرایش]

۱. برخورداری الیاس علیه‌السّلام ، از تحیت الهی، پاداش احسان وی: و ان الیاس لمن المرسلین سلـم علی ال یاسین انا کذلک نجزی المحسنین.
۲. عبودیت و ایمان ادریس علیه‌السّلام ، سبب برخورداری وی از پاداش نیکوکاران: و ان الیاس لمن المرسلین سلـم علی ال یاسین انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین.
۳. احسان الیاس علیه‌السّلام ، سبب بهره مندی وی از نام نیک: و ان الیاس لمن المرسلین وترکنا علیه فی الاخرین سلـم علی ال یاسین انا کذلک نجزی المحسنین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۳.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۱.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۳.    
۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۶. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۱.    
۷. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۲.    
۸. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۳.    
۹. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۹.    
۱۰. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۱۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۹۲، برگرفته از مقاله «احسان الیاس».    


رده‌های این صفحه : احسان | حضرت الیاس | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار