احضار (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففراخوانی شخص از سوی قاضی يا مرجع صلاحيت‌دار ديگر را احضار گویند. از عنوان احضار، در باب ‌هایى مانند کفالت، قضاء، حدود و قصاص، سخن رفته است.


معنای احضار

[ویرایش]

احضار از مادّه «حضر» و در لغت به‌معنای حاضر كردن و فراخواندن،
[۳] فرهنگ فارسی ج۱، ص‌۱۵۹.
و در اصطلاح حقوق، عبارت است از فراخواندن مدّعا علیه يا نماینده او يا شاهد دعوی و مانند آن‌ها به‌وسيله دادگاه يا مرجع صالحی ديگر
[۴] ترمينولوژی حقوق ج‌۱، ص‌۱۸۵.
جهت بازجویی، پاسخ به اتّهام، ادای شهادت را گویند.

شرائط احضار در حقوق

[ویرایش]

در حقوق، شرايطی را برای احضار اين افراد برشمرده‌اند؛ از‌جمله:
۱.‌ وجود قراین كافی از سوی شخص برای احضار؛
۲.‌ كتبی بودن احضار؛
۳. قيد كردن مشخّصات دقيق احضار شده، تاريخ و محلّ حضور و نتيجه عدم حضور و محکمه احضاركننده؛
۴.‌ حضور شخص احضار شونده و اثبات عذر خود در‌صورت عدم امکان.
[۵] قوانين و مقررات جزائی، ص‌۳۷‌ـ‌۶۹‌.


واژه احضار در قرآن

[ویرایش]

در قرآن کریم، واژه احضار به‌كار نرفته؛ امّا مشتقّات گوناگون آن در آياتی چون: «يَومَ تَجِدُ كُلُّ نَفس مّا عَمِلَت مِن خَير مُحضَرًا»و «فَكَذَّبوهُ فَاِنَّهُم لَمُحضَرون» آمده است كه در همه اين آیات، احضار به‌معنای لغوی بوده است و به‌معنای اصطلاحی آن ربطی ندارد؛ ولی واژه‌ها و تعبيرات ديگری مانند: «دعُوا» و «فأتوا به» در قرآن به‌كار رفته كه به‌معنای اصطلاحی اين موضوع اشاره دارد.
در اين آيات، قرآن ضمن اشاره به جواز احضار افراد و برخی احكام آن، از مواردی از احضار در امّت‌های پيشين نيز سخن به‌ميان آورده است؛ امّا از آن‌جا كه نهاد حکومت و قضا در جوامع گذشته، ابتدايی يا با عصر حاضر متفاوت بوده است، چه بسا تفكيكی بين قوا در اين جوامع وجود نداشته و در بيش‌تر اين موارد، احضاركننده همان حاکم و رئيس دولت بوده است.

احضار مستحب

[ویرایش]

احضار در مواردى مستحب است مانند؛
احضار علما در مجلس صدور حکم توسط قاضى براى پیشگیرى و مصونیت از خطا
و احضار دو گواه آشنا به مسائل قصاص هنگام اجراى آن.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب ج۴، ص‌۱۹۶.    
۲. الصحاح ج‌۲، ص‌۶۳۳.    
۳. فرهنگ فارسی ج۱، ص‌۱۵۹.
۴. ترمينولوژی حقوق ج‌۱، ص‌۱۸۵.
۵. قوانين و مقررات جزائی، ص‌۳۷‌ـ‌۶۹‌.
۶. آل‌عمران/سوره۳، آیه۳۰.    
۷. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۷.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۹. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۱.    
۱۰. جواهرالکلام ج۴۰، ص۷۷.    
۱۱. الروضة البهیة ج۱۰، ص۹۰.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه موضوعی قرآن.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۱، ص۳۰۷.    جعبه ابزار