احمدآبادی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمدآبادی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر حسینی احمدآبادی اصفهانی، عالم فاضل، از ائمه جماعت اصفهان در قرن سیزدهم و چهاردهم
ابراهیم نواب احمدآبادی اصفهانی، از هنرمندان و نقاشان اصفهان در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار