احمدخان قمشه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمدخان قمشه‌ای اصفهانی، از شعرای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا احمد خان قمشه‌ای، از شعرای قرن یازدهم هجری است. جوان قابلی بود؛ امّا به علّت تندخویی، پیوسته در آزار بود. گویا مدّتی متصدّی وزارت هرات بوده، سپس وزیر مشهد مقدّس، و سرانجام، وزیر تنکابن شد. او مدّتی در عالی‌قاپی متحصّن شد، و در آن اوقات وفات یافت. اشعار زیر از او است:
"در حقیقت تندیِ خو پاسبان راحت است•••خار باشد بهتر از گل بر سر دیوار ما"
"نرمی ظاهر، نشان از خبث طینت می دهد•••گل به دامان می برد گلچین ز زخم خار ما"
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۰۰.    جعبه ابزار