احمد آژیر شمس‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد آژیر شمس‌آبادی اصفهانی، از پزشکان اصفهانی‌الاصل معاصر و ساکن تهران بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر احمد آژیر اصفهانی شمس آبادی، از پزشکان حاذق معاصر در تهران ساکن بوده، و در دانشکده پزشکی تهران تدریس می‌نموده، مدیریّت مجلّه بیوشیمی نیز با او بوده است.
[۱] تجلی‌پور، مهدی، دائره المعارف دانش بشر.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تجلی‌پور، مهدی، دائره المعارف دانش بشر.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۱.    جعبه ابزار