احمد برجیان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد برجیان اصفهانی، دارای مدرک دکترا و از اساتید دانشکده پزشکی اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر احمد برجیان، از اساتید دانشکده پزشکی در حدود سال ۱۳۴۳ق متولّد شد، و پس از طیّ تحصیلات ابتدایی و متوسّطه، به تحصیل در دانشکده پزشکی تهران پرداخت، و موفّق به اخذ دکترا گردید. وی پس از فعّالیت در بیمارستان‌های سینا در تهران و ثریّا در اصفهان، سرانجام به تدریس در دانشکده پزشکی اصفهان پرداخت.

منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۹۵.    جعبه ابزار