احمد بن‌ ابراهیم‌ ثقفی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن‌ ابراهیم‌ ثقفی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌زبیر ابوجعفر احمد بن‌ ابراهیم‌ ثقفی‌، محدث‌، نحوی‌، قاری، مفسر، ادیب و مورخ اندلسی‌ معاصر نصریان‌ غرناطه‌
ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار