احمد بن آقانجف نقاش اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن آقانجف نقاش اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آقا احمد فرزند آقانجف نقّاش، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری است. وی در نقّاشی، شاگرد پدر، و در نقّاشی صحنه‌های جنگ و مجالس بزم، استادی مسلّم بوده است.
[۱] ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۷۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۳.    جعبه ابزار