احمد بن ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن افرجه احمد بن ابراهیم تیمی اصفهانی، معروف به «ابن افرجه» و «ابوجعفر بن افرجه» از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌شاذویه احمد بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، معروف به «ابن شاذویه»، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌عبده احمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌کیغلغ ابوالعباس احمد بن ابراهیم اصفهانی، از ادباء و شعرای اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌نابتی احمد بن ابراهیم نابتی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوالعباس احمد بن ابراهیم ضبی اصفهانی، شاعر، ادیب و دانشمند قرن چهارم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار