احمد بن ابراهیم سنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابراهیم سنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن ابراهیم بن یزید معروف به سنّی، از محدّثین قرن سوم هجری است. وی از ابوسفیان صالح بن مهران روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۸۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۸.    جعبه ابزار