احمد بن ابراهیم شاذان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابراهیم شاذان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن ابراهیم بن شادان، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از جعفر بن احمد قارنی روایت می‌کند، و حافظ ابونُعیم اصفهانی از او نقل حدیث کرده است.
[۳] ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۱، ص۱۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۶.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۶، ص۲۵۲.    
۳. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۱، ص۱۱۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۷۶.    جعبه ابزار