احمد بن ابراهیم مولای ضبه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابراهیم مولای ضبه اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمداحمد بن ابراهیم بن اسحاق، مولای ضبه، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. از عمرو بن حمید قاضی دینَوَر روایت می‌کند، و اسحاق بن شاذه از وی نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۱.    جعبه ابزار