احمد بن ابی‌السری غزاء اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن ابی‌السری غزاء اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن ابی السرّی غزّاء اصفهانی، از محدّثین اصفهان است، او از ابوهمّام و یوسف بن بحر روایت نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۱۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۸۱.    جعبه ابزار