احمد بن جعفر حافی صوفی قطان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن جعفر حافی صوفی قطان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن جعفر حافی صوفی قطّان، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از احمد بن عصام روایت می‌نماید، و ابوبکر محمّد بن ابراهیم از او نقل حدیث نموده است.

فایده لغوی

[ویرایش]

قطّان بر وزن عطّار، به معنی پنبه‌فروش است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۴۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۶.    جعبه ابزار