احمد بن جعفر فقیه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن جعفر فقیه اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن جعفر فقیه، از محدّثین اصفهان است. مافروّخی او را در شمار دانشمندان متقدّم بر عصر خویش آورده است.
[۱] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۹۶.    جعبه ابزار