احمد بن رجب‌علی فریدنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن رجب‌علی فریدنی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان اصفهان در قرن سیزده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن رجبعلی فریدنی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن ۱۳ هجری است. از آثارش کتابت نسخه‌ای است از اختیارات و تعبیر خواب تالیف ابراهیم بن عبداللّه کرمانی که آن را در جمعه ۱۷ شعبان ۱۲۵۸ق و نسخه اسماء الحسنی را به سال ۱۲۰۸ (ظاهراً ۱۲۵۸ق) به خطّ نسخ زیبا نوشته است. این دو نسخه، ضمن مجموعه شماره ۴۰۴۱ در کتابخانه مجلس شورای ملّی در تهران موجود است.
[۱] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۱۱، ص۴۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۰.    جعبه ابزار