احمد بن سعید سنبلانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن سعید سنبلانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در اواخر قرن دوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن سعید (بن جریر) بن یزید اصفهانی سنبلانی، از محدّثین اصفهان در اواخر قرن دوم هجری است. وی از جریر بن عبدالحمید، عبدالرّحمان بن معراء دوسی، ابن حمزه، انس بن عبّاس، ابی البحتری، وهب بن وهب، عبداللّه بن مبارک و عیسی بن خالد و عموی خود ابراهیم بن جریر روایت می‌کند. محمّد بن احمد بن یزید و عبداللّه بن محمّد بن زکریّا از او نقل حدیث می‌کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۷۸.    
۲. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۵.    جعبه ابزار