احمد بن سلطان‌محمد کفرانی روی‌دشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن سلطان‌محمد کفرانی روی‌دشتی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا احمد بن سلطان محمّد کفرانی رویدشتی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان؛ از آثار او کتابت نسخه‌ای از تفسیری است که جهت میرزا رفیع‌الدّین نامی کتابت نموده است؛ امّا نام مفسّر و نام کتاب، معلوم نیست. نسخه در کتابخانه عمومی اصفهان موجود است.
[۱] فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۲۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فهرست کتابخانه عمومی اصفهان، ج۱، ص۲۰۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۶.    جعبه ابزار