احمد بن سهل برجی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن سهل برجی اصفهانی، از محدّثان اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن سهل بن محمّد بن عبدالعزیزبن سهل برجی اصفهانی، از محدّثان اصفهان و از اهالی قریه «برج» است. از ابی منصور عبدالرّحمان بن عبدالعزیز بن عبداللّه صحّاف اخذ حدیث کرد، و از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۳۷۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۷.    


جعبه ابزار