احمد بن شیبان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن شیبان اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن شیبان بن زید بن ابی زیاد، از محدّثین اصفهان است. وی از ابی سفیان مهران بن ابی عمر روایت می‌کند، و احمد بن حسین از وی نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۷۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۹.    جعبه ابزار