احمد بن عبدالرحمان یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالرحمان یزدی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبدالرّحمان یزدی، از محدّثین قرن پنجم هجری است. وی در اصفهان ساکن بوده، و از پدرش و عبداللّه بن جعفر بن فارس، علیّ بن فضل بن شهریار، محمّد بن اسحاق بن ایّوب، ابوبکر جعابی، طبرانی، اسماعیل بن نجید و فاروق خطابی روایت نمود. عبدالرّحمان بن منده، علیّ بن شجاع، خصیب بن قتاده، محمّد بن محمّد بن عبدالوهاب مدینی از او نقل حدیث می‌کنند. وی محدّثی ثقه، مقبول‌القول و خردمند بود. ذهبی او را قاضی و صاحب اصول خوانده است.
[۲] کاظمینی، محمد، دانشنامه مشاهیر یزد، ج۱، ص۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۴، ص۱۳۴.    
۲. کاظمینی، محمد، دانشنامه مشاهیر یزد، ج۱، ص۸۵.
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۳، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۳.    جعبه ابزار