احمد بن عبدالرحیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالرحیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن عبدالرحیم دهلوی، قطب‌الدين احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولى‌اللّه دهلوى از پرآوازه‌ ترين شخصيت‌هاى فكرى و فرهنگى قرن دوازدهم در شبه قارّه هند
احمد بن عبدالرحیم عراقی، اِبْن‌ِعِراقی‌، ابوزرعه ولی‌الدین‌ احمد بن‌ عبدالرحیم‌ (۳ ذیحجه ۷۶۲-۲۷ شعبان‌ ۸۲۶ق‌/۴ اکتبر ۱۳۶۱-۶ اوت‌ ۱۴۲۳م‌)، فقیه‌ و قاضی‌ شافعی‌ مصری
احمد بن رحیم اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان اصفهان در قرن سیزده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار