احمد بن عبدالعالی عاملی میسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالعالی عاملی میسی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ احمد بن عبدالعالی عاملی میسی، عالم فاضل صالح، از فضلای قرن یازدهم هجری است. در اصفهان ساکن بوده، و همان جا وفات یافته است.
[۲] اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۱، ص۴۲.
وی از شاگردان شیخ علیّ بن محمّد بن حسن عاملی نوه شهید ثانی بوده، و کتاب الدّر المنثور استاد را نزد او خوانده است. تاریخ قرائت کتاب، صفر ۱۰۷۳ق است، و این کتاب در کتابخانه صدر در نجف نگهداری می‌شود. شیخ احمد، جزو شهود وقف‌نامه مدرسه نوریّه اصفهان بوده، و این وقف‌نامه را گواهی نموده است.
[۴] سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، ص۱۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، محمد بن حسن، امل الآمل، ج۱، ص۳۳.    
۲. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۱، ص۴۲.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات‌ اعلام‌الشیعه:الرّوضه النّضره، ج۴، ص۱۴.    
۴. سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، ص۱۰۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۴.    جعبه ابزار