احمد بن عبدالله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن عبداللّه زهری اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان
احمد بن عبدالله بکری، بَکری، ابوالحسن احمد بن عبدالله، مؤلف و فقیه امامی
احمد بن عبدالله خجستانی، از امرای دوره طاهریان و صفاریان بوده و اهل خجستان، از توابع بادغیس
محب الدین طبری، از علمای شافعی و شیخ شافعیان در حجاز و سرآمد در علم فقه و حدیث
احمد بن عبدالله قلقشندی‌، صاحب آثاری همچون صبح الاعشی، نهایة الارب فی معرفة انساب العرب
احمد بن عبدالله کرمانی، کرمانی، حمید الدین، احمد بن عبدالله ابوالحسن، سخنگوی بزرگ فلسفه اسماعیلیه در دورۀ خلافت فاطمیِ الحاکم بأمرالله
ابن‌عطاش ابوبکر احمد بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثان قرن چهارم هجری در اصفهان
احمد بن عبدالله طباطبایی، احمد بن عبدالله بن ابراهیم طباطبا، عالم و انقلابی و از افراد مشهور آل طباطبای مصر
احمد بن عبدالله شنبل، یکی از شخصیت‌های خاندان باعَلَوی‌
عزالدین ابوالعباس احمد بن عبدالله آل‌قدامه، احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابن‌جد ابوعامر احمد بن‌ عبدالله‌ فهری، احمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ جد فهری، نحوی و فقیه‌ اشبیلی، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد
احمد بن عبدالله اشعری قمی، از محدثان در عصر امام جواد (علیه‌السّلام)
ابن‌خانبه ابوجعفر احمد بن عبدالله کرخی، از محدثان شیعه در قرن سوم هجری قمری
احمد بن عبدالله مستور وفیّ تقی، از امامان مذهب اسماعیلیه در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار