احمد بن عبداللّه برقی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبداللّه برقی اصفهانی، از راویان و فضلای شعر و ادب در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبداللّه برقی، از راویان و فضلای شعر و ادب می‌باشد. در قم سکونت داشته، سپس با اباعبداللّه برقی خواهرزاده‌اش به اصفهان آمده، و در این شهر سکونت نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۳۹۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۸.    جعبه ابزار