احمد بن عبداللّه فقیه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبداللّه فقیه اصفهانی، از فقهاء و محدّثین قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبداللّه فقیه اصفهانی، از فقهاء و محدّثین قرن چهارم هجری است. پدرش اهل اصفهان بوده، و خود در نیشابور متولّد شده، و در آن جا ساکن بوده است.
[۱] فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۷۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۴.    جعبه ابزار