احمد بن عبداللّه مهابادی نحوی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبداللّه مهابادی نحوی اصفهانی، از ادباء و فضلای اصفهان و شاگرد عبدالقاهر جرجانی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن عبداللّه مهابادی نحوی، از ادباء و فضلای اصفهان است. در نحو، شاگرد عبدالقاهر جرجانی (متوفّی حدود ۵۰۰ق) بوده است. مهاباد از توابع اردستان اصفهان است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی تالیفاتی دارد؛ ازجمله:
۱. شرح اللّمع (تالیف استادش جرجانی)؛
۲. التّبیان.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۵، ص۲۹۵.    
۲. بابانی بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیه العارفین، ج۱، ص۸۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۲۹.    جعبه ابزار