احمد بن عبدالکریم ترمانینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عبدالکریم، مفسر، مفتی، متصوف و مؤلف اهل سنت بود.


تولد

[ویرایش]

در ۱۲۰۸ به دنیا آمد.

تحصیلات

[ویرایش]

در شش سالگی با پدرش به حلب هجرت کرد و به حفظ قرآن و خواندن دیگر علوم مقدماتی پرداخت، در ۱۲۳۰ برای تکمیل تحصیلات به قاهره رفت و در دانشگاه الازهر به تحصیل علوم عقلی و نقلی پرداخت. او در سلوک و طریقت روش خلوتیّه را از شیخ احمد صاوی اخذ کرد. پس از سیزده سال تحصیل در الازهر، در ۱۲۴۳ به حلب برگشت.

تدریس و فتوا

[ویرایش]

در ۱۲۵۰، پس از فوت برادرش محمد، متولی ایفای وظایف او در امر فتوا و تدریس شد و تا ۱۲۹۳ که درگذشت، به تدریس و فتوا و تألیف مشغول بود.

تالیفات

[ویرایش]

وی در علوم مختلف تألیفاتی داشته و به گفته طبّاخ بیست تألیف و کتابی در هفت مجلد در علم کیمیا داشته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۳۵۰، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۲. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۳۵۲۳۵۳، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۳. زرکلی، اعلام، ج۱، ص۱۵۵.    
۴. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۳۵۳۳۵۴، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    
۵. طبّاخ، محمدراغب، اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، ج۷، ص۳۵۹۳۶۰، چاپ محمد کمال، حلب ۱۴۰۸۱۴۰۹/ ۱۹۸۸۱۹۸۹.    


منابع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تِرمانینی»، شماره۳۴۸۷.    


جعبه ابزار