احمد بن علی اسواری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن علی اسواری اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن علی اُسواری اصفهانی، از محدّثین اصفهان و ساکن قریه «اُسواریه» بوده، حافظ ابوموسی اصفهانی از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۱، ص۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۴.    جعبه ابزار