احمد بن علی اموی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن علی اموی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن علیّ بن بُشر بن عبدالملک بن عبیداللّه بن عبداللّه بن ابی مریم اموی، از محدّثین است. از پدرش بعل بن بُشر و محمّد بن بکیر روایت نموده، و عبداللّه، پدر حافظ ابونُعیم اصفهانی از وی روایت می‌کند. صاحب عنوان در سال ۲۷۴ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۳.    
۲. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۶.    جعبه ابزار