احمد بن علی رشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن علی رشتی اصفهانی، از نویسندگان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن علی رشتی اصفهانی، فاضل نویسنده کتب در قرن سیزدهم هجری است، از آثارش کتابت نسخه‌ای از کتاب گوهر یگانه تالیف صدرالدّین محمّد شیرازی است که آن را در سال ۱۲۱۸ق در مدرسه نیماورد اصفهان نوشته است. نسخه در کتابخانه مجلس شورای ملّی تهران و به شماره ۵۰۴۱ میکروفیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] دانشگاه تهران، فهرست میکروفیلم‌های دانشگاه، ص۱۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانشگاه تهران، فهرست میکروفیلم‌های دانشگاه، ص۱۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۸.    جعبه ابزار