احمد بن علی مصقلی صوفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن علی مصقلی صوفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن علیّ بن شجاع مصقلی صوفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری است. «کثیر السّماع و واسع الرّوایه» بوده، و عدّه زیادی از او روایت کرده‌اند. وی در محرّم سال ۴۶۶ق وفات یافته است. «مصقلی» منسوب به «مصقله بن هبیره» یکی از اجداد صاحب عنوان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۳۵۶.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، ج۱۲، ص۲۹۵.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۳۷.    جعبه ابزار