احمد بن عمر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عمر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته ابوعلی احمد بن عمر اصفهانی، از دانشمندان قرن سوم هجری در اصفهان
ابونصر احمد بن عمر غازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالعباس احمد بن عمر طهرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار