احمد بن عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته احمد بن عمر اصفهانی، از دانشمندان قرن سوم هجری
احمد بن عمر خصاف، خَصّاف، احمدبن عمر (عمرو)، کنیه‌اش ابوبکر، محدّث و فقیه حنفی قرن سوم
احمد بن عمرو بزاز، بزّاز، احمد بن عمرو، از محدّثان قرن سوم عراق
جمال‌الدین ابوحمزه احمد بن عمر آل‌قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار