احمد بن عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته احمد بن عمر اصفهانی، از دانشمندان قرن سوم هجری
احمد بن عمر خصاف، خَصّاف، احمدبن عمر (عمرو)، کنیه‌اش ابوبکر، محدّث و فقیه حنفی قرن سوم
احمد بن عمرو بزاز، بزّاز، احمد بن عمرو، از محدّثان قرن سوم عراق
جمال‌الدین ابوحمزه احمد بن عمر آل‌قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
احمد بن عمر حلال کوفی انماطی، از اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیهما‌السّلام)
احمد بن عمر حلبی، از اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیهما‌السّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار