احمد بن قاسم حجری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن قاسم الحجری در اندلس به دنیا آمد. وی مناطراتی با علمای مسیحی داشت که در کتاب رحله افوقای ثبت شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«احمد بن قاسم الحجری»، معروف به افوقای، در خانواده‌ای مسلمان متولد گردید. او علاقه زیادی داشت که از بلاد اندلس خارج و به سرزمین‌های اسلامی سفر کند. این آرزوی او به واقعیت پیوست و به سوی مغرب سفر کرد و در اواخر عهد منصور ذهبی به مراکش رسید و در نزد او به ترجمه اشتغال یافت (۱۵۹۹ م/ ۱۰۰۷ ق). او پس از دوازده سال مجددا به اندلس که تحت قهر نصاری بود، وارد شد. مهم‌ترین اطلاعات ما از زندگی او عبارت است از:
۱. سفارت در فرانسه و هلند از جانب سلطان زیدان (۱۶۱۳ م/ ۱۰۲۲ ق- ۱۶۱۱ م/ ۱۰۲۰)؛
۲. تشرف به حج (۱۰۴۶ ق/ ۱۶۳۶ م)؛
۳. سکونت در مصر (۱۰۴۶ ق/ ۱۶۳۶ م)؛
۴. رجوع به تونس (۱۰۴۷ ق)؛
۵. اتمام کتاب العز و المنافع (۱۰۴۸ ق/ ۱۶۳۸ م)؛
۶. برگردان کتاب ناصر الدین در تونس (۱۰۵ ق/ ۱۶۴۱ م).
پس از این تاریخ، اخبار وی قطع شده است و سال وفات و مکان دفن وی را نمی‌دانیم.

آثار

[ویرایش]

۱. رحلة افوقای اندلسی؛
۲. رحلة الشهاب الی لقاء الاحباب (در پی درخواست شیخ علی اجهوری به جهت درج مناظراتش با مسیحیان و یهودیان، این کتاب را تالیف کرد که اکنون مفقود است و فقراتی از آن در برخی از کتب آمده است)؛
۳. ترجمه «المدفعیة» ابراهیم غانم؛
و...

عناوین مرتبط

[ویرایش]

رحلة أفوقای الأندلسی‌ (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار