احمد بن محمدحسین خوانساری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمدحسین خوانساری اصفهانی، از علمای اهل منبر اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ احمد بن شیخ محمّدحسین خوانساری، عالم فاضل، واعظ کامل از علمای عالی‌قدر اهل منبر اصفهان. در تاریخ اسلام و اخبار روایات، مهارت بسزایی داشته، و با ارشادات و مواعظ شافیه خود، مردم را راهنمایی می‌فرموده است. در خوانسار متولّد شده، و در اصفهان تحصیل نموده بود. در روز ۱۹ جمادی‌الاوّل سال ۱۳۴۵ق در خوانسار وفات یافت. کتاب لسان الصّدق از تالیفات او به چاپ رسیده است.
[۱] بیان اصفهانی، احمد، خلد برین یا تاریخ گویندگان اسلام، ص۱۴۶-۱۴۷.
[۳] مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۳۸۶.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیان اصفهانی، احمد، خلد برین یا تاریخ گویندگان اسلام، ص۱۴۶-۱۴۷.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۸، ص۳۰۶.    
۳. مشار، خان‌بابا، مؤلّفین کتب چاپی، ج۱، ص۳۸۶.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۴۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۷.    جعبه ابزار