احمد بن محمدخلیل طباطبایی زواره‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمدخلیل طباطبایی زواره‌ای اصفهانی، از اطبّاء حاذق اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر میرزا احمد احتشام الحکماء فرزند میرزا محمّدخلیل بن میرزا احمد طباطبایی زوّاره‌ای؛ از اطبّاء حاذق بوده، و در اصفهان سکنی داشته است. او در دوره‌های پنجم، هشتم، نهم و دهم به نمایندگی مردم اصفهان در مجلس شورای ملّی برگزیده شد.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۰۲.
[۲] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۳، ص۶۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۲، ص۲۰۲.
۲. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۳، ص۶۱۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۰.    جعبه ابزار