احمد بن محمدعلی واعظ اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمدعلی واعظ اصفهانی، از خطاطان اصفهان و از شاگردان حاج شیخ محمّدباقر نجفی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ احمد بن محمّدعلی واعظ اصفهانی، فاضل جلیل خطّاط، از شاگردان حاج شیخ محمّدباقر نجفی است.

آثار وتالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات او است:
۱. سراج الانام، در کلام؛
۲. فرائض الاعمال که مجموعه فتاوای استادش حاج شیخ محمّدباقر نجفی است که آن را به صورت رساله، جهت عمل مقلّدین جمع آوری نموده، و به نظر استاد رسانیده است؛
۳. مشکاه الانام، در مسائل حلال و حرام که از روی فتاوای مرجع عالی‌قدر شیعه، میرزای شیرازی تنظیم نموده، و در حاشیه آن، فتاوای حاج شیخ محمّدتقی آقانجفی، شیخ زین‌العابدین مازندرانی و حاج شیخ محمّدعلی ثقه الاسلام نجفی را آورده است، این کتاب در سال ۱۳۰۷ق ضمن مجموعه‌ای به چاپ رسیده است. احمد واعظ، هم چنین چندین کتاب از تالیفات آقانجفی را به خطّ نسخ کتابت نموده است، و تاریخ کتابت برخی از آن‌ها سال ۱۲۹۷ق است.
[۱] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۶، ص۱۹۷۴.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۳۶۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۳۷۵.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۳۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۶، ص۱۹۷۴.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۳۶۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۳۷۵.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان، ج۱، ص۳۸۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۴۲.    جعبه ابزار