احمد بن محمدمهدی شریف خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمدمهدی شریف خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلا و دانشمندان علم نجوم در قرن دوازده هجری بوده که در اصفهان به تحصیل پرداخته است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آخوند ملاّاحمد بن محمّدمهدی شریف خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل منجّم ادیب، در اصفهان به تحصیل پرداخت، و در انواع علوم به ویژه نجوم مهارت یافت، سپس به شوشتر رفت، و به تدریس پرداخت،
[۱] جزایری، سیدعبدالله، تذکره شوشتر، ص۱۳۹.
آن‌گاه عازم عتبات عالیات شد، و چندی در کربلا به سر بُرد. وی تا سال ۱۱۵۵ق در قید حیات بود.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی کتابی موسوم به معرفه التّقویم را به عربی و مفصّل تالیف نموده، و یک‌بار آن را به عربی در ده فصل، و بار دیگر به فارسی در هشت فصل مختصر نموده، و تدوین کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، سیدعبدالله، تذکره شوشتر، ص۱۳۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱، ص۱۴۵.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۱، ص۲۵۰.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۸۶.    جعبه ابزار